Zpravodaj spolku 2020

dne 21. května 2020 jsme zde vydali zprávu, že město Opava vyhlásilo 4. ročník opavského participativního rozpočtu Nápady pro Opavu. I my jsme do této akce města poslali projekt s názvem Integrace. V čem projekt spočívá a co tomuto projektu předcházelo již určitě znáte z minulé zprávy 08/2020, takže jen ve zkratce zopakujeme, že hlavním cílem...

dovolte, abychom vás seznámili s projektem Integrace, který vzešel z výzvy Statutárního města Opavy pod názvem "Nápady pro Opavu". Tuto výzvu jsme jako spolek Opavskem bez bariér také přijali a poslali jsme do prvního kola nápad pod názvem Projekt Integrace. V čem projekt spočívá a co tomuto projektu předcházelo? Hlavním cílem tohoto projektu je...

Činnost spolku Opavskem bez bariér, z.s. je zcela závislá na dotacích a štědrosti dárců. Patřit k dárcům a podpořit projekty Opava bez bariér, Euroklíč na Opavsku a Integrace můžete podpořit také vy, protože je mnoho těch, kteří naši pomoc potřebují. Podpořit nás můžete jednorázovým finančním příspěvkem anebo nás podporovat kontinuálně...

jsme velice rádi, že vám můžeme oznámit dobrou zprávu. Dne 30.04.2020 jsme se rozhodli po 10 denní zkoušce opět otevřít naši kancelář spolku a distribuční místo Euroklíč, a to z platnosti od 01.05.2020.

Vážení přátelé,
vzhledem k trvání vládních nařízení a opatření k šíření viru COVID-19, koronavirus, posunujeme termín otevření kanceláře a distribučního místa Euroklíč nejdříve na pondělí 20. dubna 2020.
V případě dalších změn vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Z rozhodnutí vedení spolku Opavskem bez bariér, z.s. ze dne 13.03.2020 bude kancelář spolku v Opavě od pondělí 16.03.2020 do úterý 31.03.2020 z preventivních důvodů a vládních nařízení dočasně uzavřena. Případné dotazy vám rádi zodpovíme na telefonních číslech - Kontakty nebo e-mailem uvedených na naších webových stránkách. Stejné informace platí...

Projekt Euroklíč na Opavsku zažívá tzv. boom (bum). Nadpis není nadsázka, ale skutečnost. Hodně tomu napomohl zájem odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy a také Úřadu práce na Jánské ulici. Největší podíl na zvýšení zájmu o Euroklíč, resp. jejich žadatelů, nese zveřejnění krátké zprávy ve Zpravodaji Statutárního města Opavy, Hláska 02.2020,...

S novým rokem 2020 přicházejí také změny, které jsme si ve spolku odsouhlasili. Tou hlavní a významnou změnou je přijetí zkratky spolku a tím i změna v e-mailových adres, ale také přijetí usnesení o členských příspěvcích. Začnu zmíněnou zkratkou. Donedávna jsme využívali jak pro webové stránky tak i pro e-maily doménu "opavskembezbarier.cz". Po...