Bezbariérová Opava

Bezbariérová Opava

Projekt Bezbariérová Opava (dříve Opava bez bariér), byl otevřen v březnu 2018. Na jeho otevření se významně podílelo Statutární město Opava a společnost Webnode AG.

Hlavním úkolem projektu je mapování a kategorizace přístupnosti prostředí. Taktéž přinášet objektivní informace o bariérovosti či bezbariérovosti prostředí cílovým skupinám jako jsou osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, rodiče s kočárky a senioři.

Budeme pro vás mapovat a kategorizovat různé objekty, budovy, zastávky MHD, vyhledávat a zaznamenávat vyhrazená parkovací stání pro OZP a Rodiče s dětmi. Tyto informace následně předáme do mapové aplikace, kterou spravuje město Opava.

Pevně věříme, že vám naše informace a také mapa přístupnosti pomůže při výběru nebo plánování návštěvy města Opavy.

Těšíme se na Vaši návštěvu a také zpětnou vazbu.