Informační kanál 2024

Dne 8.12.2023 jsme vás informovali o dárcovském šeku na náš projekt INTEGRACE III. HOUPAČKA viz odkaz ZDE Po podepsání darovací smlouvy s pořadateli akce dne 22.12.2023 jsem očekávali dne, 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy, kdy měla být částka ve výši 5.000,- Kč připsána na zvláštní účet veřejné sbírky projektu.

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který najdete v odkaze pod textem a současně je s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se zasílají poštou na adresu NRZP ČR nebo elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz. Nová a definitivní uzávěrka pro...