Opavskem bez bariér, z.s. "O nás"

Spolek Opavskem bez bariér, z.s. byl založen v květnu 2019 jako neziskový a nestátní právnický subjekt, jehož hlavní činnosti je bezbariérové užívání staveb. Naše práce spočívá v mapování a kategorizaci přístupnosti prostředí včetně řešení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Založení spolku Opavskem bez bariér, z.s. předcházelo otevření projektu Opava bez bariér v březnu 2018, jehož hlavní činnosti je výše zmíněné mapování a kategorizace přístupnosti prostředí.

V září 2019 otevíráme ve spolupráci s NRZP ČR v projektu Euroklíč na Opavsku. V prosinci se stěhujeme do kanceláře v Opavě. Kancelářské prostory nám poskytlo Statutární město Opava. Tímto krokem jsme otevřeli také nové distribuční místo Euroklíč Opava. O rok později přijímáme zkratku OPBB, z.s.

V současné době vedeme projekty:

  • Opava bez bariér
  • Euroklíč na Opavsku
  • Integrace - realizovaný v listopadu 2020
  • Hřiště pro integraci - nový projekt, následovník projektu Integrace.

Dále poskytujeme poradenství v oblasti bezbariérového užívání staveb.

Naše cílové skupiny jsou osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, senioři a rodiče s kočárky. 


PODPOŘTE NAŠI PRÁCI

Myslíte, že jsou naše projekty prospěšné? Podpořit naše projekty můžete na transparentním dárcovském účtu 80380399/5500 vedeného u Raiffeisenbank. Podporovat nás můžete jednorázově nebo trvalým příkazem. Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte vždy jméno, příjmení a telefonní číslo, abychom Vám mohli na začátku následujícího roku poslat potvrzení o daru a Vy si jej můžete odečíst z daní.  

Pro snadnější převedení Vašeho příspěvku můžete využít i QR kód níže

QR libovolná platba
QR libovolná platba

Děkujeme, že Vám není osud osob naší cílové skupiny lhostejný a děkujeme za jakoukoliv podporu v naší činnosti.


Děkujeme našim partnerům