PROJEKTY V REALIZACI

PROJEKTY V REALIZACI 

PROJEKTY SPOLKU OPAVSKEM BEZ BARIÉR, z.s. 

Projekt Opava bez bariér

Kancelář Horní náměstí 132/47 Opava

Projekt Opava bez bariér byl od 8. března 2018 do 31. května 2019 veden fyzickou osobou. Projekt je neziskový, založený na dobrovolnictví, přesto se město Opava rozhodlo honorovat naši prospěšnou práci, za což jim patří velké poděkování.

Dne 8. března 2019 projekt oslavil 1 rok své činnosti. Současně se dočkal začátku tzv. fúze do spolku, což se dne 31. května 2019 i stalo. Od tohoto dne se projekt stal hlavní součásti spolku Opavskem bez bariér, z.s.

Od 1. ledna 2020 jsme pracovní místo přemístili do Opavy, do kanceláře na Horním náměstí. Tímto krokem se nám zjednodušily výjezdy do terénu kde kromě budov mapujeme i zastávky MHD Opava. 

Projekt Euroklíč na Opavsku

Distribuční místo Horní náměstí 132/47 Opava

Vážení přátelé,

dne 1. září 2019 jsme otevřeli ve spolupráci s NRZP ČR nový projekt, který jsme nazvali "Euroklíč na Opavsku". Tento projekt jsme otevřeli na základě ankety a také díky informacím z Úřadu práce v Opavě.

Kdo může získat zdarma dotovaný Euroklíč? Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou; a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR. Nově také mohou o Euroklíč požádat i pacienti s cystickou fibrózou, kteří mají bydliště v ČR.

Podklady pro vydání dotovaného Euroklíče Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.). 

Projekt Integrace

Výzva "Nápady pro Opavu 2020"

Jak se projekt Integrace zrodil? Jednoho dne jsme se vraceli z kanceláře domů, přes Sady svobody alias Ptačí vrch a potkali jsme maminku s holčičkou na invalidním vozíčku, právě v místě, kde je dětské hřiště s herními prvky. Bylo evidentní, že se holčička chtěla zapojit, pohoupat se, ale maminka je musela tišit a těžko vysvětlovat, že nemůže. Proč? Bariérou byl její handicap. Upřímně, bylo nám ji moc líto. Ale přišel den, kdy jsme si na sociální sítí facebook přečetli zprávu města Opavy pod názvem "Výzva Nápady pro Opavu". V tuto chvíli se nám zrodil nápad, který by "zboural bariéry", kde by si mohli společně hrát děti s hendikepem a dětí zdravé. Zrodil se projekt, který jsme nazvali INTEGRACE. Proč Integrace? Cílem projektu je odbourat bariéry a sblížit zdravé a hendikepované dětí při společných dětských hrách a radovánkách. 

Cíl a vize projektu Integrace?

Cílem nápadu je doplnění dvou herních prvků na stávající dětské hřiště na náměstí Slezského odboje (houpačky a kolotoče

pro dva invalidní vozíčky). Záměrem projektu INTEGRACE je sblížení zdravých a handicapovaných dětí při společných hrách. Dalším přínosem je fakt, že v blízkosti stávajícího hřiště je Základní škola a Praktická škola, která toto dětské hřiště plně využívá. Prioritním přínosem pro veřejnost je, aby si vždy mohly bez jakýchkoli bariér společně hrát zdravé i handicapované děti.

Více informací naleznete pod odkazem  PROJEKT INTEGRACE