PROJEKTY V REALIZACI

PROJEKTY V REALIZACI 

PROJEKTY, NA KTERÝCH SE SPOLEK OPAVSKEM BEZ BARIÉR, z.s. PODÍLÍ 

Projekt Opava bez bariér

Projekt Opava bez bariér byl od 8. března 2018 do 31. května 2019 veden fyzickou osobou. Projekt je neziskový, založený na dobrovolnictví, přesto se město Opava rozhodlo honorovat naši prospěšnou práci, za což jim patří velké poděkování.

Dne 8. března 2019 projekt oslavil 1 rok své činnosti. Současně se dočkal začátku tzv. fúze do spolku, což se dne 31. května 2019 i stalo. Od tohoto dne se projekt stal hlavní součásti spolku Opavskem bez bariér, z.s. .

EUROKLÍČ NA OPAVSKU

Distribuční místo Horní náměstí 132/47 Opava

Vážení přátelé,

dne 1. září 2019 jsme otevřeli ve spolupráci s NRZP ČR nový projekt, který jsme nazvali "Euroklíč na Opavsku". Tento projekt jsme otevřeli na základě ankety a také díky informacím z Úřadu práce v Opavě.

Kdo může získat zdarma dotovaný Euroklíč?

Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou; a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR. Nově také mohou o Euroklíč požádat i pacienti s cystickou fibrózou, kteří mají bydliště v ČR. 

U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do "Evidenční karty Euroklíče" uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení.

Podklady pro vydání dotovaného Euroklíče

Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.). Podrobné informace naleznete v dokumentech níže. Také se můžete obrátit přímo na náš spolek přes "Kontaktní formulář" níže nebo přímo na e-mail euroklic@opbb.cz

Závěrem bychom Vám rádi oznámili, že se tímto dnem stal náš spolek distributorem Euroklíče na Opavsku.