Projekty Integrace

PROJEKTY INTEGRACE OPAVA
Integrační hřiště jsou místa, kde mohou všechny děti aktivně trávit čas. Je to také bezpečný prostor pro děti s různými handicapy.
Díky moderním řešením mohou skluzavky, překážkové dráhy a vzdělávací hračky využívat rovnocenně se svými zdravými vrstevníky.

Vhodné uspořádání prostoru pro nejmenší se stává mimořádnou záminkou ke společnému trávení času a rozvíjí nejen empatii, ale i jemnou a hrubou motoriku, zlepšuje dovednosti a podněcuje kreativitu a díky tomu může každé dítě zažít svět, který je nesmírně důležité v každé fázi vývoje.
Integrační hřiště jsou mimořádně atraktivní návrhy, které přitahují pozornost svou povrchovou úpravou a promyšlenou konstrukcí. Poskytují pohodlí a jsou tím nejlepším místem na hraní pro každého. A právě tento inkluzivní přístup k designu umožňuje zařídit prostor přátelský ke všem.

Integrační hřiště jsou mimořádně atraktivní návrhy, které přitahují pozornost svou povrchovou úpravou a promyšlenou konstrukcí.
Poskytují pohodlí a jsou tím nejlepším místem na hraní pro každého. A právě tento inkluzivní přístup k designu umožňuje zařídit prostor přátelský ke všem.
To je nesmírně důležité, protože děti s handicapem většinou nemají šanci využít atrakce v parcích nebo na jiných veřejných prostranstvích, protože jsou na takových místech vynechány, prostě se na ně zapomíná.

Integrační hřiště jsou připravována tak, aby měla co nejméně zábran či omezení. Užitečné jsou rampy pro děti na vozíčku i rodiče s kočárky, značení pro děti se zrakovým postižením a doplňková madla pro děti s pohybovými omezeními.
Taková menší stavba se může objevit v jakémkoli parku – u školy či školky, na sídlišti, nebo i na soukromé zahradě. Speciální a integrační zařízení si velmi často vybírají tento typ prvků, aby svým svěřencům vytvořily vhodné podmínky pro zábavu a získání nových dovedností v přátelském a bezpečném prostoru, který byl navržen pro specifické potřeby.

Různé typy zařízení, překážek a atrakcí mohou být velmi podnětné a povzbudit nás k dalším krokům, rozvoji a překonávání bariér.
Je to také způsob, jak ukázat zdravým vrstevníkům, že se můžete skvěle bavit bez ohledu na to, zda máte problémy s pohybem, komunikací nebo bojujete s různými druhy obtíží.
A proto se v moderních městských prostorách a v menších městech stále častěji objevují dětská hřiště, která jsou přizpůsobena potřebám všech skupin dětí a poskytují jim nejen přístup ke hře a zábavě, ale také k rozvoji a společné integraci.

Projekt INTEGRACE I.

Období realizace 2020 - 2021

Projekt INTEGRACE II.

Období realizce 2021 - 2023