08/2020 - Projekt Integrace

21.05.2020

Vážení přátele,

dovolte, abychom vás seznámili s projektem Integrace, který vzešel z výzvy Statutárního města Opavy pod názvem "Nápady pro Opavu". Tuto výzvu jsme jako spolek Opavskem bez bariér také přijali a poslali jsme do prvního kola nápad pod názvem Projekt Integrace. V čem projekt spočívá a co tomuto projektu předcházelo? Hlavním cílem tohoto projektu je spojit při hrách a jiných herních aktivitách na dětských hřištích a dalších veřejných prostranství zdravé děti a děti s hendikepem. Za cíl si klademe to, aby zdravé děti neodrazovali od sebe děti s hendikepem a opačně. A co vlastně tomuto projektu předcházelo? Vlastně náhoda. Jednoho dne jsme šli z naší kanceláře přes "Ptačák" nebo také "Ptačí vrch" na Východní nádraží a potkali jsme maminku s holčičkou na invalidním vozíčku. Holčička si chtěla hrát na přilehlém dětské hřišti, chtěla se moc houpat, ale bohužel díky svému hendikepu nemohla. Bylo nám ji moc líto, víme, jak se asi cítila (jsem také na inv. vozíku). A právě v té chvíli nás napadla myšlenka doplnit dětská hřiště o herní prvky pro hendikepované děti.

Přišla výzva SMOp "Nápady pro Opavu" a my jsme podali návrh na instalaci dvou herních prvků, a to kolotoč pro dvě děti na invalidním vozíčku a houpačku, také pro dvě děti na invalidním vozíčku. Jaké jsou herní možnosti u obou herních prvků, kolotoče i houpačky? Mohou je využít při hrách zdravé i postižené, chodící, děti s dětmi na invalidním vozíčku. A to je právě naše know how tohoto pilotního projektu. Odbourat bariéry při společných hrách zdravých a hendikepovaných děti. Není náhoda, že první, pilotní, herní prvky pro hendikepované děti by měli být instalované právě na stávajícím dětském hřišti na náměstí Slezského odboje (u Polikliniky), kde se nachází také Základní speciální a praktická škola po děti s hendikepem.

Závěrem bychom vás rádi informovali, že dne jsme obdrželi první pozitivní zprávu, kde nám bylo oznámeno, že projekt Integrace je realizovatelný a tím bylo i schválené zařazení projektu Integrace do veřejného hlasování.

Veřejné hlasování "Nápady pro Opavu", kde je zařazen i Projekt Integrace, bude probíhat prostřednictvím oficiálních webových stránek města Opavy 

www.opava-city.cz   od 1.6 do 15.6. 2020 do 12:00 hod

Věříme, že vás náš Projekt Integrace zaujal a že právě Váš hlas pomůže rozjasnit tváře mnoha dětí, které se díky svému hendikepu a dalším bariérám nemohou zařadit, integrovat, do společných dětských her se zdravými dětmi. Děkujeme, že vám není jejich dětský život lhostejný.

Děkujeme za vaši přízeň a Váš hlas, který pomůže rozjasnit tváře děti s hendikepem.

Pavel a Lenka Carbolovi

Opavskem bez bariér, z.s.