Zpravodaj spolku 2020

Spolek Opavskem bez bariér, z.s. (OPBB,z.s.) společně s firmou BRNK z Kopřivnice a Technickými službami Opava dokončili na konci listopadu 2020 realizaci pilotního projektu Integrace, kde v prostoru stávajícího dětského hřiště instalovala dva herní prvky, a to kolotoč pro dva dětské invalidní vozíčky vč. laviček pro děti zdravé anebo houpačku...

dne 1. prosince 2020 to je přesně jeden rok, co jsem otevřeli kancelář spolku Opavskem bez bariér, z.s. (dále "OPBB") v Opavě. Tím jsme značnou mírou přiblížili obyvatelům města Opavy a okolním obcím naše dva hlavní projekty, a to Opava bez bariér a Euroklíč na Opavsku. U projektu Euroklíč na Opavsku to je obzvláště významný krok, protože kancelář...

Další návštěva dětského hřiště, kde se právě realizuje náš projekt Integrace, již připomíná trošku dětské hřiště. Už jsou zde nainstalované dva herní prvky, a to kolotoč a houpačka pro děti na vozíčku. Prozatím jsou herní prvky bez bezpečnostních, ochranných prvků. Tyto prvky budou doplněné po dokončení stavebních prací, zhotovení dopadových ploch...

Projekt "Nouzové ubytování bez bariér znamená bezpečí" připravil model nouzového ubytování pro osoby s postižením. Na tomto projektu spolupracuje Handy Club Ostrava, spolek sdružující osoby s tělesným postižením, společně s Vysokou školou Báňskou - technickou univerzitou (VŠB-TUO) a dalšími zahraničními partnery. Po dobu dvou lete se studovalo,...

Projekt Integrace, I. část.
Dnešní návštěva dětského hřiště, kde se právě realizuje náš projekt Integrace, připomíná více staveniště než dětské hřiště. Ale v brzké době tam budou instalované dva herní prvky, a to kolotoč a houpačka pro děti na vozíčku. Účelem tohoto projektu je sblížit zdravé a hendikepované děti při společných dětských radovánkách....

Nedávno nás oslovila Pražská organizace vozíčkářů ("POV"), jmenovitě paní Mgr. Kateřina Novotná s tím, že by velmi ráda dala na web zprávu o projektu Integrace, jehož jsme mi jako spolek Opavskem bez bariér, z.s. autory. Potěšilo nás, že se projekt Integrace moc líbí, ale bohužel současná těžká doba realizaci projektu příliš nepřeje. Přesto pevně...

Oznamujeme, že dne 1. listopadu 2020 vstoupily v platnost novelizované Stanovy spolku Opavskem bez bariér, z.s. (dále jen "Spolek"). Na základě rozhodnutí Členské schůze bylo do Stanov Spolku 2020 zanesené v Čl. I. oficiální zkratka Spolku "OPBB" a Kancelář spolku Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava - město. Dále došlo k úpravám v Čl. III. odst....

dne 23. srpna 2020 se uskutečnila v Jízdárně Pražského hradu významná společenská akce pod názvem 20 let NRZP ČR. Této oslavy se zúčastnili významní hosté, kteří přišly panu předsedovi Mgr. Václavu Krásovi a jeho kolegům poblahopřát. Stejně tak i my za spolek Opavskem bez bariér, z.s. jsme poblahopřáli a popřáli panu předsedovi Mgr. Václavu Krásovi...