19/2020 - Projekt Integrace - dětské hřiště je opět otevřené

18.12.2020

Spolek Opavskem bez bariér, z.s. (OPBB,z.s.) společně s firmou BRNK z Kopřivnice a Technickými službami Opava dokončili na konci listopadu 2020 realizaci pilotního projektu Integrace, kde v prostoru stávajícího dětského hřiště instalovala dva herní prvky, a to kolotoč pro dva dětské invalidní vozíčky vč. laviček pro děti zdravé anebo houpačku taktéž pro dva invalidní dětské invalidní vozíčky a držadly pro děti, které chodí. Toto dětské hřiště s herními prvky pro děti na invalidním vozíčku se nachází na náměstí Slezského odboje. Herní prvky, kolotoč a houpačka pro dva invalidní vozíčky a děti, co umí chodit jsme nechali instalovat právě na zmíněné dětské hřiště, jelikož splňuje podmínky, které jsme jako spolek požadovali.

Nejdůležitějšími podmínkami jsou veřejně dostupné prvky, aby si mohli hrát společně zdravé děti a děti na invalidním vozíčku či jiným hendikepem, ale také dohled, aby herní prvky nebyli ničené vandaly. 

 Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kdo se na pilotním projektu Integrace v Opavě podíleli. 

Děkujeme především panu Ing. Arch. Petru Stanjurovy za zpracování technické dokumentace projektu Integrace, firmě BRNK pana Aleše Brücknera z Kopřivnice za instalaci dvou herních prvků, Statutárnímu městu Opava za poskytnutou dotaci v plné v plné výši a nelze opomenout poděkování pracovníkům Technických služeb Opava za precizně odvedenou práci. 

OPBB, z.s. děkuje všem, kdož se podíleli na realizaci pilotního projektu Integrace v Opavě a dokázali rozjasnit tváře právě těch dětí, které nemohou díky svému hendikepu využívat klasické dětské hřiště.

S přáním klidných prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví, rodinné pohody a také ať se v novém roce 2021 všichni ve zdraví sejdeme přejí za Opavskem bez bariér, z.s.

Pavel a Lenka Carbolovi