16/2020 - Nouzové ubytování bez bariér

14.11.2020

Projekt "Nouzové ubytování bez bariér znamená bezpečí" připravil model nouzového ubytování pro osoby s postižením. Na tomto projektu spolupracuje Handy Club Ostrava, spolek sdružující osoby s tělesným postižením, společně s Vysokou školou Báňskou - technickou univerzitou (VŠB-TUO) a dalšími zahraničními partnery. Po dobu dvou lete se studovalo, analyzovalo a navrhovalo. Na konci všeho vznikl krásný malý přenosný model, ale také model ve skutečné velikosti. Právě spolek Handy Club Ostrava měl přinést poznatky, ale do projektu jsme mírně promluvili i my, spolek Opavskem bez bariér, z.s., který spravuje projekt Opava bez bariér. Velice nás potěšilo, když nás oslovil předseda Handy Clubu, pan Zdeněk Jedlička s dotazem, jak by jsme my v rámci odstraňování bariér řešili přístup do nouzového ubytování. Popravdě nás toto oslovení velice potěšilo a zároveň nám ukázalo směr, kterým se máme ubírat. A s čím jsme přišli? Například jak ustavit nájezdovou rampu, že by bylo vhodné použít posuvné dveře namísto klasických apod. Naše návrhy spočívali nejen s vlastní zkušenosti, ale také jak bychom postupovali my osobně například při přestavbě apod. 

Přejeme projektu, aby se vydařil a našel uplatnění i jinde než při různých krizových situací, jako požáry, povodně či jiné živelné katastrofy. Přejeme příjemné čtení a klidné podzimní dny.

Pavel a Lenka Carbolovi