13/2020 - Novelizace Stanov spolku 2020

01.11.2020

Oznamujeme, že dne 1. listopadu 2020 vstoupily v platnost novelizované Stanovy spolku Opavskem bez bariér, z.s. (dále jen "Spolek"). Na základě rozhodnutí Členské schůze bylo do Stanov Spolku 2020 zanesené v Čl. I. oficiální zkratka Spolku "OPBB" a Kancelář spolku Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava - město. Dále došlo k úpravám v Čl. III. odst. 2. kde byla snížená věková hranice z 18 let na 15 let a místo trvalého pobytu bylo rozšířené z regionu Opavska na území ČR. V Čl. IV. došlo k výrazným změnám, a to v odst. 2. písm. f) a g). 

Nově byly také vložené dvě verze Přihlášky člena "OPBB" a to v příponách Pdf a Word. Zde si můžete vybrat, jak chcete přihlášku vyplnit. V případě, že si vyberete možnost vypsat přihlášku na počítači, tj. ve Wordu, musíte prvně kliknout na tlačítko "Povolit úpravy" a pak jednoduše vypsat a uložit. V přihlášce jsou také možnosti doručení, a to na e-mail info@opbb.cz nebo poštou i osobně na adresu kanceláře Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava-Město (vchod vedle prodejny BIVOJ). Můžete také využít rychlejší cesty a to zaslání přihlášky přes náš Kontaktní formulář, který naleznete na webových stránkách spolku v sekci Kontakty - odkaz: https://www.opbb.cz/kontakt/ 

S přáním krásných a klidných podzimních dní

Pavel a Lenka Carbolovi