Vítejte na webových stránkách spolku Opavskem bez bariér, z.s.

Naše motto:


"Vše co děláme, děláme promyšleně do posledního detailu."

SPOLUPRACUJEME

Statutární město Opava - Naše úzká spolupráce v současné době spočívá hlavně v komunikaci s vedením Statutárního města Opavy, Odborem informatiky a pracovištěm GIS, které nám poskytuje prostor v mapovém portálu a pomáhá nám s tvorbou Mapy přístupnosti projektu Opava bez bariér. Projekt Opava bez bariér podává informace o přístupnosti prostředí osobám s omezenou schopnosti pohybu a orientace, seniorům a rodičům s kočárky.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - Spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením "NRZP ČR" nám otevírá nové a širší obzory nejen v sociální politce, ale hlavně v legislativách i novelizacích. Nelze opomenout i spolupráci v projektu Euroklíč. V listopadu 2021 se OPBB, z.s. stává členem NRZP ČR z působnosti organizace v rámci České republiky v Moravskoslezském kraji.

Euroklíč Opava - V rámci spolupráce s NRZP ČR jsme otevřeli v říjnu 2019 další distribuční místo Euroklíč, tentokrát v Opavě. Distribuční místo Euroklíč najdete na Horním náměstí 47, v kanceláři spolku Opavskem bez bariér, z.s.  

Webnode - Společnost Webnode AG, poskytovatel internetových služeb naši organizaci OPBB, z.s. a projektům poskytuje premiové služby Profi formou sponzorského daru. Velice děkujeme.

Copycentrum Opava - Soukromá firma Copycentrum Opava, vedená paní Jitkou Duškovou nám již několik let zpracovává dokumenty v barevném tisku, veškeré vazby dokumentů a dalších pracovních materiálů vždy k naši plné spokojenosti.

Comfor IT - Společnost COMFOR IT je náš výhradní dodavatel výpočetní techniky včetně dalšího příslušentsví a servisu. 

Propagační podnik Opava s.r.o. - Společnost pro naši organizaci provádí grafické návrhy, vytváří loga, zabývá se výrobou vizitek, samolepek, pozvánek, cedulek, štítků a reklamních předmětů. Mimo jiné také provádí polepy vozidel a prodejen.

TorriaCars, s.r.o. - Dodavatel měřící techniky a příslušenství, které využíváme již od roku 2018 v rámci projektu Opava bez bariér a v současnosti v komplexních službách v oblasti bezbariérového užívání staveb.


Chcete s námi také spolupracovat? Mějte vystavené logo zde nebo zadejte si u nás svou propagaci. Pro více informaci nás kontaktujte zde: https://www.opbb.cz/kontakt/

CHCETE POZNAT NAŠE CÍLE?