01/2020 - Vstup do nového roku 2020 přináší novinky.

10.01.2020

S novým rokem 2020 přicházejí také změny, které jsme si ve spolku odsouhlasili. Tou hlavní a významnou změnou je přijetí zkratky spolku a  tím i změna v e-mailových adres, ale také přijetí usnesení o členských příspěvcích. Začnu zmíněnou zkratkou. Donedávna jsme využívali jak pro webové stránky tak i pro e-maily doménu "opavskembezbarier.cz". Po téměř půlročním užívání této domény jsme dospěli k názoru, že užívat celé jméno spolku v doméně není příliš vhodné. Proto jsme na členské schůzi konané v říjnu 2019 v sídle spolku odsouhlasili změnu a přijali jsme jednomyslně zkratku "OPBB", která nahradí stávající doménu "opavskembezbarier.cz". Z toho vyplývá, že spolek Opavském bez bariér, z.s. (oficiální název) používá od 01.01.2020 kromě oficiálního názvu také zkratku OPBB. Dále dochází ke změnám e-mailových adres. 

Nové e-mailové adresy jsou pavel.carbol@opbb.cz ; lenka.carbolova@opbb.cz ; jiri.carbol@opbb.cz (více v sekci Kontakty). 

Stávající e-mailové adresy s doménou  ".....@opavskembezbarier.cz" ukončí svou platnost dne 31.05.2020. 

Od 01.06.2020 budou webové stránky využívat plně doménu www.opbb.cz a e-maily ".....@opbb.cz". 

Také žádáme návštěvníky naších webových stránek, aby si do svých vyhledávačů uložily náš web pod URL www.opbb.cz . 

Stejně jako u e-mailu tak i u webové stránky našeho spolku ukončíme platnost domény "opavskembezbarier.cz" , která už od 01.01.2020 je nahrazená doménou "opbb.cz"

Děkujeme za pochopení a pevně věříme, že i nadále zůstanete našimi příznivci.

S přáním spousty příjemných dní a mnoho zdraví v celém novém roce 2020 Vám za spolek Opavskem bez bariér, z.s. přeji 

Pavel a Lenka Carbolovi