PROJEKTY OTEVŘENÉ

dne 1. září 2019 jsme otevřeli ve spolupráci s NRZP ČR nový projekt, který jsme nazvali "Euroklíč na Opavsku". Tento projekt jsme otevřeli na základě ankety a také díky informacím z Úřadu práce v Opavě.

Projekt Opava bez bariér byl otevřen dne 8. března 2018 a do 31. května 2019 byl veden fyzickou osobou. Od samotného počátku je projekt neziskový, založený na dobrovolnictví. Přesto se Statutární město Opava rozhodlo projekt honorovat, naši prospěšnou práci, za což jim patří velké poděkování.