Projekt Opava bez bariér

07.09.2021

Projekt Opava bez bariér byl otevřen dne 8. března 2018 a do 31. května 2019  byl veden fyzickou osobou. Od samotného počátku je projekt neziskový, založený na dobrovolnictví. Přesto se Statutární město Opava rozhodlo projekt honorovat, naši prospěšnou práci, za což jim patří velké poděkování.

Dne 8. března 2021 projekt oslavil 3 rok své činnosti. Současně se dočkal začátku tzv. fúze do spolku, událo se tak dne 31. května 2019. Od tohoto dne se projekt stal nejen hlavní součásti spolku Opavskem bez bariér, z.s., ale také pomyslnou startovní čárou pro další projekty a rozvoj spolku.

Od 1. ledna 2020 jsme pracovní místo přemístili do Opavy, do kanceláře na Horním náměstí 47, které nám poskytlo opět Statutární město Opavy. Tímto krokem se nám zjednodušily výjezdy do terénu kde kromě budov mapujeme i zastávky MHD Opava. 

Od 1. ledna 2021 měníme také název spolku, resp. oznamujeme oficiální zkratku spolku Opavskem bez bariér, z.s. tím, že naše logo i hlavičky bude nově OPBB, z.s.

Pevně věříme, že se našemu projektu bude dařit i v dalších létech a bude prospěšný všem cílovým skupinám.  

Link na projekt Opava bez bariér:  https://www.opavabezbarier.cz/opavou-pres-bariery2/

Aktualizováno 07.09.2021