Zpravodaj spolku 2019 

Dovolte nám popřát Vám vše nejlepší do Nového roku 2020, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a také pracovních úspěchů. To vše Vám přejí za spolek Opavskem bez bariér, z.s. Pavel a Lenka Carbolovi.

Milí přátelé, dříve než Vám popřejeme krásné a hlavně klidné prožití svátků Vánočních a také hodně štěstí zdraví i pracovních úspěchů, dovolte nám, abychom Vás seznámili z nadcházejícími změnami. První a dost důležitou změnou bude to, že i náš spolek bude nyní užívat svou zkratku, o které Vás budeme v nejbližší době informovat. Postupně budeme také...

Rádi bychom Vám oznámili, že od 1.12.2019 otevíráme kancelář spolku v Opavě na Horním náměstí 47 (vchod vedle prodejny BIVOJ). Naši kancelář najdete v 1. patře, dveře č. 6. V budově je výtah, takže uživatelé invalidních vozíku nebudou mít problém se k nám dostat. Tímto jsme naplnili další dva body, a to pracovat přímo v Opavě a dostupnost pro...

Dne 24. října 2019 proběhla v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Krajská konference NRZP ČR, z.s. na téma "Bezbariérové prostředí a aktuální legislativa, přístupnost kulturních památek v MS kraji." Tato konference byla pořádaná pod záštitou náměstka hejtmana kraje pro sociální oblast Jiřího Navrátila, MBA, který přivítal účastníky...

NRZP ČR oznámilo dne 1.9.2019 datum, čas a místo konání již 17. ročníku slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, "dále jen NRZP ČR", ceny MOSTY 2019. Ceny MOSTY 2019 se budou udělované v Kongresovém centu Zlín, dne 24.3.2020 v 15:00 hod.

Rádi by jsme Vám oznámili, že se chystáme otevřít kancelář spolku v Opavě. Tímto krokem chceme přiblížit své služby jako je Euroklíč na Opavsku a také zrychlit provádění mapovaní a kategorizaci přístupnosti objektů, tras, stezek, přechodů a míst pro přecházení a vkládat je ve spolupráci se správcem GISu Mgr. Markem Drozdkem do Mapy přístupnosti na...

NRZP ČR, projekt Euroklíč oznamuje, že nově mohou získat Euroklíč i pacienti s diagnózou cystická fibrióza. Na základě GDPR nesmíme diagnózu nikde uvádět, proto postačí, když žadatel o Euroklíč donese sebou Čestné prohlášení.

Dne 1. září 2019 jsme se stali oficiálním distributorem euroklíče na Opavsku. Během krátké doby jsem předali 4 euroklíče držitelům průkazů TP; ZTP a ZTP/P. Další 2 euroklíče obdrželi osoby s jiným onemocněním. Osoby s onemocněním, které mohou získat euroklíč naleznete v infomacích ZDE .

© 2019 Opavskem bez bariér, z.s.
Office: Horní náměstí 132/47, 74601 Opava - město Cookies