05/2019 - Konference NRZP ČR v Ostravě

25.10.2019

Dne 24. října 2019 proběhla v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Krajská konference NRZP ČR, z.s. na téma "Bezbariérové prostředí a aktuální legislativa, přístupnost kulturních památek v MS kraji." Tato konference byla pořádaná pod záštitou náměstka hejtmana kraje pro sociální oblast Jiřího Navrátila, MBA, který přivítal účastníky konference. 

Jako první přednášející byla paní Ing. Dagmar Lanzová za NRZP ČR, z.s. Praha, která hovořila na téma "Národní rozvojový program mobility pro všechny - Finanční podpora pro odstraňování bariér." Jako další přednášející byl pan Jaroslav Ostrčilík, zástupce firmy Sagitta, který se svou kolegyní "Prezentoval pomůcku pro nevidomé a slabozraké od firmy Sagitta." Pomůcka, kterou představila i kolegyně pana Ostrčilíka, se jmenuje OrCam

Po přestávce se ujala slova paní Ing. arch. Marie Bartošová, vedoucí Odboru péče o památkový fond NPÚ ÚOP Ostrava, která hovořila na téma "Přístupnost kulturních památek v Moravskoslezském kraji". A jako poslední přednášející jsme byli my osobně, kde jsem představili "Projekt Opava bez bariér" a také nově založený spolek "Opavskem bez bariér, z.s." a její vize do budoucna. 

Z přáním příjemně strávených podzimních dnů

Pavel Carbol,  předseda Opavskem bez bariér, z.s.