Informační kanál 2021

NRZP ČR vyhlásila nominaci na 19. ročník slavnostního udílení cen MOSTY 2021, které jsou pravidelně udělované za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2021 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:

díky vysokému zájmu o Euroklíč na Opavsku jsme se rozhodli zlepšit službu distribučního místa Euroklíč tím, že jsme zavedli nově rezervační systém, abyste si mohli rezervovat termín pro vyzvednutí. Od 1.10.2021 jsme museli také zavést administrativní poplatek ve výši 25,- Kč za vydaný Euroklíč. Samotný Euroklíč dostane žadatel jako doposud...

v odkaze pod textem vám posíláme ještě jednou pozvánku na předávání cen NRZP ČR MOSTY a také pozvánku na jízdu speciálního vlaku Mosty Expres, který vás doveze do Ostravy.

Spolek Opavskem bez bariér, z.s. oznamuje, že dnem 1. září 2021 vstupuje v platnost změna provozní doby kanceláře OPBB, z.s. a zároveň také Distribučního místa Euroklíč. Nová provozní doba bude následující: