Nominace MOSTY 2021

15.10.2021

NRZP ČR vyhlásila nominaci na 19. ročník slavnostního udílení cen MOSTY 2021, které jsou pravidelně udělované za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2021 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY za rok 2021 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí.

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, viz. na konci článku, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici na stránkách www.nrzp.cz . 

  • Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. 
  • Návrhy se zasílají buďto poštou na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz .
  • Uzávěrka pro podávání návrhů je do 31. prosince 2021.

Návrh na udělení ceny můžete také podat na předepsaném formuláři a odeslat formou Elektronického odeslání nominace na cenu MOSTY. Zde je odkaz: https://nrzp.cz/cena-mosty/

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 24. března 2022 v Hradci Králové

Nominační arch a soutěžní řád