Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely projektu Euroklíč 


1) Informace a přístup k osobním údajům

Osobní údaje, poskytnuté pro účely evidence a kontroly dodržování pravidel projektu "EUROKLÍČ", zpracovává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. (dále jen "NRZP ČR"), v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2), a uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu podle zvláštního právního předpisu. Osobní údaje nejsou dále předávány. Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo na podání stížnosti u dozorového úřadu.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

*Výpis z Evidenční karty Euroklíč