Zahraniční návštěva z Eskisehir Technical University

31.05.2023

Dne 25. května t.r. jsme přijali v naši zasedací místnosti OPBB, z.s. vzácnou zahraniční návštěvu z Eskisehir Technical University v Eskisheru (Turecko) s doprovodem paní Ing. Ivy Palátové, projektové manažerky Handy Clubu, z.s. Ostrava. Osobně jsme přivítali děkana Fakulty architektury a designu pana Tutal Osmana a vedoucího neakademických pracovníků pana Cakir Ílkaye.

Hlavním tématem návštěvy statutárního města Opavy byla debata o bezbariérovosti měst na evropském kontinentu, dále jak město Opava řeší bezbariérovost veřejného prostranství, památek a v neposlední řadě i bezbariérovost ve veřejné hromadné dopravě. Návštěva byla velmi mile překvapena z fungující spolupráce mezi naši organizaci a městem Opavou. Ještě více byla návštěva překvapená ze slov, kdy jsem sdělil, jak rychlé došlo k obměně vozového parku MDPO a že město Opava drží prvenství v Moravskoslezském kraji, kdy dokázala velmi rychle vyměnit starý vozový park za nové, nízkopodlažní vozy. Dnes již v opavské sítí linek MHD nenajdete žádný bariérový spoj.

Po velmi milé a přátelské debatě jsme vyrazili na procházku městem. První zastávka byla na Hlásce, kde měla návštěva komentovanou prohlídku z ochozu Radniční věže.

Další zastávka byla u vybudovaného integračního hřiště na náměstí Slezského odboje. Zde jsem dokončil výklad, jak tento první projekt vznikl a jak byl nakonec vybudován.

Poslední zastávka a také rozloučení byla u Základní školy pro postižené děti na Dostojevského ulici, kde pokračovala návštěva z doprovodem v další části své návštěvy města Opavy.

Tím byl pro naši organizaci velmi příjemný, a hlavně přínosný den ukončen a my jsme se vrátili k naší běžné činnosti. Věříme, že to nebyla první a zároveň i poslední návštěva, kde jsme společně vedli debatu o bezbariérovosti měst a veřejného prostranství.

Závěrem chceme poděkovat paní Ing. Ivě Palátové, projektové manažerce Handy Clubu, z.s. Ostrava, která zprostředkovala a tlumočila naše setkání a také panu Bc. Richardu Lichnovskému, vedoucímu oddělení kanceláře primátora za zprostředkování komentované prohlídky Hlásky.