Sleva jízdného pro ID 3. stupně

07.03.2022

Vážení přátelé,

přinášíme Vám zprávu, která se týká slevy z plného jízdného pro ID 3. stupně. Zde si dovolíme dát přepis pana Mgr. Václava Krásy, předsedy NRZP ČR vč. odkazu na webové stránky NRZP ČR. 


Vážení přátelé,

ověřovali jsme, jak je to s realizací slevy na jízdném ve výši 50 % pro příjemce invalidního důchodu 3. stupně. Původně měla být tato změna provedena se změnou Cenového výměru nových sazeb slev pro studenty a seniory. Teď se však ukazuje, že je tomu jinak. Od 1. dubna 2022 ještě nebude platná sleva pro příjemce ID 3. stupně, protože musí být vytvořen jednoduchý dokument, kterým by se taková osoba identifikovala. Dokument má vyrobit Česká správa sociálního zabezpečení. V současné době se domlouvají podrobnosti. Pravděpodobně bude vytvořen QR kód.

Podle informací, které máme k dispozici, by tato sleva mohla začít platit od 1. července letošního roku. Budeme apelovat jak na Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak na Ministerstvo dopravy, aby práce co nejvíce urychlily.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Odkaz na informaci:  https://nrzp.cz/2022/03/07/informace-c-21-2022-sleva-jizdneho-pro-id-3-stupne/


Další, co bychom Vám velmi rádi sdělili se týká spíše dezinformací ohledně toho, že držitelé průkazu ZTP a ZTP/P by měli od 1. dubna 2022 v příměstkých autobusech platit 25% z plného jízdného. Jelikož se nám tato informace dostala také do naších uši, začali jsme s ověřováním u společnosti KODIS a také na Krajském úřadě MSK. První jmenovaný nám podal informace, že se opravdu jedná o dezinformaci a že také neplánuje zavedení výše zmíněného placení v příměstských autobusech držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. 

Z toho lze usoudit, že došlo k propojení informace, která se týká slevy z jízdného pro ID 3. stupně.

S pozdravem 

Pavel Carbol , předseda OPBB, z.s.