Reforma sociálních služeb

22.02.2023

Péče o klienty prioritně doma i valorizace příspěvků

Vážení přátelé,

dovoluji si vám zde předat informace s připomínkami NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Současně pod textem naleznete odkaz s připomínkami k návrhu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pokud jde o vlastní připomínky, tak máme nejvíce připomínek k valorizaci příspěvku na péči. Jednak navrhujeme okamžité zvýšení příspěvku ve II - IV stupni, protože vláda navrhuje v návrhu zákona zvýšení příspěvku i stupně na 2000,- korun. Po důkladné diskusi jsme se rozhodli a navrhujeme zvýšení příspěvku ve II stupni o 2000,- korun, protože jeho současná výše vůbec neodpovídá realitě. Ve III a IV stupni navrhujeme zvýšení příspěvku na péči o 10 %, a to s ohledem na skutečnost, že tyto dva stupně byly významně zvýšeny v roce 2018, ale hlavně také proto, abychom mohli reálně uvažovat o prosazení našich návrhů. NRZP ČR zásadně nesouhlasí s valorizačním mechanismem, který je v návrhu zákona formulován, protože by ve svých důsledcích vedl ke snižování koupěschopnosti služeb. Proto navrhujeme jeho úplné přepracování.

Vážení přátelé, teď nás čeká projednávání zákona ve vládě a po té v Poslanecké sněmovně. Určitě se na vás obrátíme, abyste nám pomohli vytvořit dostatečný tlak, až dojde k projednávání zákona v Poslanecké sněmovně informuje Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR.

Zdroj: https://nrzp.cz/2023/02/20/informace-c-16-2023-pripominky-k-navrhu-o-socialnich-sluzbach/


Připomínky k návrhu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách