Projekt Integrace-Rekapitulace 2021

30.01.2021
Dětské hřiště "Před"
Dětské hřiště "Před"
Dětské hřiště "Nyní"
Dětské hřiště "Nyní"

Projekt Integrace se zrodil čistě náhodou, když jsme se vráceli z kanceláře v Opavě domů. V sadech Svobody pod Ptačím vrchem, pro Opavany známý spíše jako "Ptačák", je dětské hřiště a u tohoto hřiště byla maminka s dítětem na vozíčku, které si chtělo hrát. 

Osud tomu asi chtěl, kdy Statutární město Opava vyhlásilo 3. ročník Nápadů pro Opavu. Pak už následovalo jen vypsání žádosti, vyhledání místa a vyčkání, jak si nápad za 291.000,- Kč povede. Konečný výsledek byl pro nás příjemným překvapením i když skončil na 3. místě veřejného hlasování. 

V listopadu 2020 započala realizace projektu Integrace, výstavba dvou integračních herních prvků do stávajícího dětského hřiště, které se nachází na náměstí Slezského odboje  v Opavě, v blízkosti