Projekt Integrace III. Houpačka

06.09.2023

Houpačka je úplnou novinkou na trhu mezi integračními herními prvky, který se řadí spíše do kategorie Lunaparkových, a to tím, že houpačka pojme 10 osob vč. 4 invalidních vozíků.

Jedná se o zvláštní a důmyslný systém, který umožní bezpečný houpavý pohyb. Proto jsou také tyto certifikované integrační herní prvky značně nákladné, což také znázorňuji technické parametry:

- rozměry samotného herního prvku 659 x 353 cm s celkovou výškou 163 cm od země

- bezpečnostní prostor (dopadové plochy) musí splňovat minimální parametry 959 x 679 cm při dopadové výšce 72 cm

Bezesporu nedůležitější informaci je, že tento integrační herní prvek bude napojen na stávající integrační herní prvek, který je vybudován za ZŠ pro postižené děti na Dostojevského ulici a který je již na připojení houpačky připraven.

Jak můžete i vy pomoci a přispívat?

  • na zvláštní bankovní účet číslo 117118088/5500, vedený u Raiffeisenbank v Opavě
  • do sbírkových pokladniček umístěných v kanceláři naší organizace Horní náměstí 132/47, Opava (I. patro); o rozmístění dalších sbírkových pokladničkách vás budeme informovat na webových stránkách a sociálních sítích
  • rychlým převodem pomoci QR kódu, který naleznete v informačním letáku 

Děkujeme, že nám pomůžete s výstavbou integračního herního prvku, třetího v pořadí a tím zařadíme naše město Opavu na špici v celé České republice, které buduje integrační dětská hřiště na veřejném prostranství, čímž umožňuje to, aby si mohli i děti s handicapem hrát společně s dětmi zdravými bez bariér.

Za organizaci Opavskem bez bariér, z.s. Opava, děkuji autoři projektu

Pavel a Lenka Carbolovi

Poznámka: Když nám budete posílat finanční dar převodem, pošlete nám prosím na e-mail také své údaje, abychom jsme vám mohli vystavit Potvrzení o daru pro účely Finančního úřadu. Děkujeme.   


Informační leták ke stažení