Projekt INTEGRACE III. HOUPAČKA Veřejná sbírka

18.03.2024

Vážení přátelé,

máme za sebou masopust a velikonoční jarmark, blíží se nám velikonoce a my s velkou radosti můžeme sdělit, že náš zvláštní účet veřejné sbírky projektu INTEGRACE III. HOUPAČKA překročil dnešního dne 18.3.2024 částku 52.000,- Kč. Součásti je také dárcovský šek, o kterém jsme vás informovali v poslední zprávě, kde se organizátoři akce Martin Šonka letí do Ostravy zavázali vyplatit dar na projekt ve výši 5.000,- Kč. I když přes urgence, přesto se tak dva měsíce po splatnosti stalo.  

Děkujeme všem, kdo jste přispěli ať už nákupem drobných produktů z naši rukodělné dílny v rámci klubové činnosti nebo příspěvkem do sbírkové pokladničky či přímo na zvláštní účet. 

Závěrem bych vám rád sdělil, že se na vás budeme těšit 24.-25.5.2024 v Městských sadech při oslavách 800 let Opavy, kde i my pro vás připravujeme v rámci oslav program pro děti i dospělé.

S pozdravem a přáním krásných velikonoc za Opavskem bez bariér, z.s.

Pavel Carbol, předseda