Projekt INTEGRACE II. DOSTOJEVSKÉHO DOKONČEN

23.09.2023
Dne 23. září 2023 jsme spolu s vedením města Opavy,  které vedl Ing. Tomáš Navrátil, primátor statutárního města Opavy se svými náměstky, zástupci Technických služeb Opava a majitelem firmy , která celý projekt realizovala slavnostně otevřeli druhé dětské integrační hřiště, tentokrát vnitrobloku ulic Olomoucká, Hašková a Dostojevského, v blízkosti ZŠ pro postižené děti na Dostojevského ulici. Toto slavnostní otevření bylo pro nás iniciátory a děti s handicapem, kterým má toto hřiště sloužit, velice příjemné, a to hned z několika důvodů. Pro  nás to znamenalo uzavření projektu INTEGRACE II, na kterém jsme pracovali od ledna roku 2021 a pro děti s Dostojevského školy velkou radost. 

Ale vraťme se trochu do historie vzniku tohoto projektu. 

Vše započalo v roce 2020, kdy jsme procházeli přes sady Svobody kolem Ptačího vrchu a potkali jsme maminku s holčičkou na vozíčku. Ta si chtěla hrát na tamním dětském hřišti, ale nemohla. Problém? Bariéry. V tu chvíli se zrodil nápad postavit v Opavě na hřiště nějaké integrační herní prvky, aby si mohli hrát i děti s handicapem. Našli jsme řešení, integrační herní prvky kolotoč a houpačku, které jsme přihlásili do Nápadu pro Opavu. Tento nápad se zrealizoval v roce 2020 na náměstí Slezského odboje v Opavě. Tím vzniklo v Opavě první integrační hřiště v Opavě a navíc na veřejném prostranství. Zpětná vazba byla ohromná, takže jsme se rozhodli v lednu 2021 pustit do nového, ale většího projektu pod názvem INTEGRACE II. DOSTOJEVSKÉHO.

Začala dlouhá pouť k realizaci, hledání sponzorů, dárců a v neposlední řadě oslovení opavských firem. Bohužel bez úspěchu. Stejně bezúspěšně jsem pochodili u Nadace ČEZ, která staví oranžová hřiště, ale ani jedno není bezbariérové. Dokonce ani město Opava u Nadace ČEZ, ve snaze nám pomoci, neuspělo. Pak přišla nečekaná zpráva, že náš projekt komise vybrala a přihlásila do Nápadu pro Opavu, kde jsem skončili druzí, o 1 hlas za prvním místem. To nás ani tak netížilo, hůř bylo později. Covid a potom válka na Ukrajině náš plán realizovat projekt řádně zkomplikoval. Sice jsme dostali z participativního rozpočtu města Opavy částku 400.000,- Kč, ale to byla jen polovina z celkového rozpočtu 850.000,- Kč. Zbytek do rozpočtu projektu jsme museli dodat. Hodně lidi se nás ptalo, proč to nefinancovalo město. Stále jsme říkali, že je to náš projekt. Dlouho se zdálo, že projekt nestihneme do prosince 2023 dokončit. Ale štěstí mělo na naše myšlení jiný názor, až se nám dostala nečekaná, ale velmi příjemná, zpráva. Město Opava nám přidalo ze svého rozpočtu dalších 350.000,- Kč  a dalších 25.000,- Kč nám bylo přidáno z rezerv. Zbývající částku 75.000,- Kč z veřejné sbírky jsme předali formou smlouvy na účet města a mohla započít realizace projektu. Tím se nám splnil plán realizovat projekt INTEGRACE II. DOSTOJEVSKÉHO do konce roku 2023.

Velké poděkování patří Statutárnímu městu Opava a také všem dárcům, kteří nám pomohli tento realizovat. Zvláštní poděkování za finanční dar patří manželům Solnickým a jejich mamince.