Projekt Hřiště pro Integraci

01.02.2022

Vážení přátelé,

jako organizace, která se zabývá bezbariérovým užíváním staveb, jsme se v lednu 2021 pustili do projektu pod názvem Hřiště pro Integraci. Celý rok 2021 jsme věnovali i přes pandemickou situaci dost času, abychom tímto integračním herním prvkem dali možnost dětem s různým postižením hrát si společně s dětmi zdravými. Oslovili jsme doslova všechny možné instituce, bohužel bezúspěšně. Také nadace, mezi nímiž byla i Nadace ČEZ a jejich programy vč. Oranžového hřiště. Bohužel dne 31. ledna 2022 nám z Nadace ČEZ přišlo zamítnutí. Toto opravdu zamrzelo, jelikož právě do této nadace jsme vkládali značnou důvěru, že projekt podpoří a pomohou nám s výstavbou integračního herního prvku. 

Zde je jasné, že ani taková nadace o děti s postižením nejeví zájem, což dost mrzí. Ale jedno je určitě jisté, že naše motto od Konfucia, ale také na úvodní stránce našeho webu jsou pravdivá. Prostě to nevzdáme a dětem s postižením integrační herní prvek postavím.


Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, když padneme."