Prodloužení termínu pro předkládání návrhů na cenu MOSTY 2023

08.01.2024
NRZP ČR si vás dovoluje oslovit v souvislosti s vyhlášením cen MOSTY za rok 2023. Vedení NRZP ČR se rozhodlo prodloužit lhůtu pro zasílání návrhů na ocenění cenou MOSTY, a to do pondělí 15. ledna 2024. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. 
Za rok 2023 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který najdete v odkaze pod textem a současně je s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se zasílají poštou na adresu NRZP ČR nebo elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz. Nová a definitivní uzávěrka pro podávání návrhů je do 15. ledna 2024.Písemné návrhy na předepsaném formuláři odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo jej můžete poslat elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz. 

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 23. května 2024 od 15.00 hodin v Horáckém divadle v Jihlavě.

Těšíme se na vaše návrhy nominací.

Nominační arch MOSTY 2023 - ke stažení