NRZP ČR Informuje o jednání na MPSV ČR o problematice OZP

12.05.2022

Vážení přátelé, 

jako členská organizace NRZP ČR si Vám dovolujeme přeposlat zprávu pana předsedy NRZP ČR, Mgr. Václava Krásy ohledně jednání na MPSV ČR k problematice OZP. Nyní si dovolíme zde vložit zprávu pan předsedy.


"Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo setkání organizací, které zastupují osoby se zdravotním postižením s paní Jitkou Chrtkovou poradkyní ministra pana Mariána Jurečky. Byl projednáván široký okruh problémů ve vztahu k lidem se zdravotním postižením. Nedošlo však k žádnému rozhodnutí, ale přesto některé věci byly naznačeny, jak by je ministerstvo mohlo řešit. Jedná se o tyto problémy:

  • U příspěvku na péči se vážně diskutuje zvýšení v 1. stupni až na 2000,- korun. U 4. stupně byla zajímavá diskuse, zda u těch lidí, kteří potřebují skutečně celodenní péči, by nebylo možné hradit tyto zvýšené náklady, a to především u nákupu služeb. Jedná se o podobný model jako ve Švédsku. Upozornil jsem, že je velký problém s velmi nízkou částkou u příspěvku na péči ve 2. stupni.
  • U příspěvku na mobilitu je shoda na jeho zvýšení, pouze probíhá na MPSV ČR diskuse, o kolik by měla být částka zvýšena.
  • MPSV ČR se pokusí motivovat k navýšení kapacit tlumočníků do znakového jazyka, a to ve spolupráci s dalšími ministerstvy.
  • Pravděpodobně dojde ke zvýšení maximální částky u zvláštní pomůcky zdvihací plošiny, přesná výše nebyla zatím stanovena.
  • Dále se diskutovala podpora lidí, kteří jsou odkázáni na energeticky náročné pomůcky, například plicní ventilátory. Nebyla shoda na počtech těchto lidí. Návrh na podporu těchto lidí přednesla NRZP ČR již v lednu, dosud žádný návrh není připraven.
  • Byla diskutována otázka zefektivnění procesu posuzování zdravotního stavu. K této věci se vyjádřili téměř všichni přítomní. Nedošlo se k jednoznačnému závěru. Je to věc, na které není úplná shoda.
  • V otázce podpory zaměstnávání OZP řada z nás upozornila na dosud neschválené Nařízení vlády o zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP, přičemž již 2x došlo k navýšení minimální mzdy. Další diskuse byla zaměřena na podporu zaměstnávání OZP na volném trhu práce. MPSV ČR spíše zjišťovalo názory. Nemělo žádný vlastní návrh. Krátce byla diskutována podpora sociálního podnikání bez jakéhokoliv závěru a obdobně také mapování dostupnosti pracovišť jednotlivých úřadů státní správy.

Vážení přátelé, snažíme se vás informovat o všem, proto i tato informace je pouze k tomu, abyste věděli, že dochází k nějakým jednáním, ale věci zatím nejsou zcela dohodnuté. Věříme, že nejdříve bude schválen návrh na zvýšení příspěvku na mobilitu.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR"


Na závěr věříme, že Vám tato zpráva přinesla užitečné informace, v dnešní pochmurné době pozitivní. Věříme, že se panu předsedovi a celé NRZP ČR podaří jednání s MPSV ČR dotáhnout do zdárného konce.

S pozdravem 

Pavel Carbol, předseda OPBB, z.s.