Nová zelená úsporám light

13.01.2023

Od 9. ledna 2023 je možné začít podávat žádosti o dotaci z nového programu Fondu životního prostředí nazvaného Nová zelená úsporám Light. Ten je určen pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce, kteří potřebují urychleně zlepšit energetickou náročnost svých domovů, ale nemohou si dovolit vstupní investice do potřebných stavebních úprav. 

Cílem je poskytnout finanční prostředky na zateplení rodinných domů domácnostem s nižšími příjmy a seniorům. Podporovaná jsou snadno a rychle realizovatelná opatření, která napomohou okamžitým úsporám výdajů na energie. Konkrétně jde o tyto zásahy:

  • Zateplení fasády
  • Zateplení stropu
  • Výměna oken
  • Zateplení střechy
  • Zateplení podlahy
  • Výměna vchodových dveří

Pro koho je dotace určena

Program NZÚ Light je určen vlastníkům nebo spoluvlastníkům rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby, kde jsou všichni členové domácnosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně.

O dotaci mohou zažádat rovněž rodiny, které v období od 12. 9. 2022 do zažádání o dotaci pobíraly příspěvek na bydlení.Pro doložení důchodu žadatelům stačí aktuální výměr důchodu. Pokud ho žadatel nemůže dohledat, může se obrátit na kteroukoli pobočku OSSZ, kde příslušný dokument vyhotoví na počkání.

K doložení příspěvku na bydlení pak stačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v období mezi 12. 9. 2022 a datem podání žádosti.

O dotaci lze přitom žádat pro rodinný dům s jedním až třemi bytovými jednotkami nebo pro trvale obývaný rekreační objekt, pokud žadatel doloží prohlášení o jeho užívání k trvalému bydlení.

Zdroj: autor článku Jana Nesvadbová - Novinky.cz

Více o článku: https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-od-ledna-startuje-program-nova-zelena-usporam-light-komu-je-urcen-a-co-s-nim-lze-financovat-40418207#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz 

Odkaz na NZÚ Light: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/


                             INFORMAČNÍ LETÁK NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  LIGHT

Ilustrační foto NZÚ
Ilustrační foto NZÚ