Neformální pečovatelé

09.11.2022

První je dobré si říct, kdo neformální pečovatel je, co to znamená a obnáší.

Neformální pečovatel je kratší pojmenování osoby pečující o osobu blízkou. Je to osoba, která se rozhodla pečovat o svého blízkého namísto umístění do ústavu či hospice. I takový lidé, kterým není osud svých blízkých lhostejný zde mezi námi jsou a není jich zrovna málo.

A právě těmto lidem se nežije nijak snadno, velmi často se potýkají s nízkými nebo vůbec žádnými příjmy, jelikož věnuji veškerý svůj čas osobě, o kterou pečuji. Často jsou na všechno sami, nikdo jim nepodá pomocnou ruku a společnost ani stát jejich problémy nevidí. A to je právě nutné změnit, například tím, že se neformální pečovatelé postaví na stejnou úroveň jako standardní pečovatelé v sociálních či terénních službách. Protože neformální pečovatelé jsou postavení na okraj společnosti a často jsou nevybíravě označování jako "vyžírky státu", je nutné začít změnou legislativy, resp. sociálním zákonem a uzákonit, aby neformální pečovatel byl na stejné úrovní jako pečovatel v sociálních službách.

Příklady z praxe.

Pracovník v sociálních službách má pevnou a placenou práci. Kdežto neformální pečovatel pečuje o svého blízkého 24 hodin denně / 7 dní v týdnu /365 dní v roce, a to bez nároku na mzdu či příspěvek. Říkáte, vždyť má příspěvek na péči. Odpověď zní, nemá. Tu pobírá osoba, o kterou se pečuje. Tudíž to není mzda. A to by se mělo legislativně změnit, aby příspěvek na péči, kterou osoba, o kterou se pečuje pobírá, byla pro neformálního pečovatele mzdou. A toto dnešní legislativa neumožňuje, i když osoba, která příspěvek na péči pobírá a má nahlásit, kdo bude o něj z blízkých pečovat. Každý rok by měla osoba pobírající příspěvek na péči obdržet dopis z Úřadu práce, kde je formulováno, kdo o osobu pečuje a jakou částku za daný rok obdržel. A právě tento list by měl sloužit jako potvrzení pro ČSZZ jako odpracované roky osoby pečující. Bohužel prozatím má tento papír cenu jen toho papíru. A to je další bod, který se musí změnit.


Pavel Carbol, předseda OPBB,z.s. a Lenka Carbolová, neformální pečovatelBudeme věřit, že jednoho dne se toto změní a že neformální pečovatelé nebudou již odsunování na okraj společnosti. Závěrem ještě jeden odkaz na článek o Neformální péči:  https://opavsky.denik.cz/zdravi/manzele-carbolovi-domaci-pece

S přáním krásného prožití zbývajících podzimních dní a nadcházejícího adventu

Pavel Carbol, předseda OPBB,z.s. a Lenka Carbolová, neformální pečovatel