Informace o dávkách na zvýšení výdajů za energie

22.11.2021

Vážení přátelé,
níže Vám přeposílám informaci pana Mgr. Václava Krásy, předsedy NRZP ČR k možnosti čerpání dávek na zvýšení výdajů za energie.
Prosím, věnujte této informaci pozornost a přepošlete ji Vaším členům, aby si mohli případně o příspěvek zažádat.

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo napříč celou Českou republikou, informuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s možnou pomocí ze strany Úřadu práce (ÚP ČR), kterou je možné využít v rámci poradenské činnosti Vaší organizace. Do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 % všech domácností. V gesci MPSV je možné pro podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, využít zejména následujících nástrojů:

  • Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi; informační leták zasíláme k případnému využití v příloze. Podrobné informace naleznete zde: https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii
  • MOP - vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze.
  • MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení atd.)
  • Příspěvek na bydlení: touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné informace naleznete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Oficiální zpráva NRZP ČR: https://nrzp.cz/2021/11/22/informace-c-111-2021-informace-o-davkach-na-zvyseni-vydaju-za-energie/