Bezbariérové zastávky Jaktař STS

24.11.2022

Přinášíme vám další zprávu z kategorie pozitivních, která se týká dvou zastávek lince 212, a to Jaktař STS ve směrech Divadlo a Zlatníky, Milostovice, Vlaštovičky. Doposud byly obě zastávky z naší strany kategorizované jako zastávky Obtížně přístupné / Nepřístupné (červený piktogram). Nedávno se ovšem po námi podané zprávě obě zastávky postavili a zpřístupnili tak osobám se sníženou schopnosti pohybu. Dne 24.11.2022 jsme provedli mapování v terénu a následnou aktualizaci obou zastávek. 

Po zpracování všech dat z terénu jsme mohli s klidem obě zastávky kategorizovat jako zastávky Přístupné / bezbariérové. S velkou radosti tak měníme červený piktogram za zelený piktogram. Jsme moc rádi, že vedení města vyslyšelo naši připomínku, že obě zastávky denně využívají osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, které zde chodí do práce (Charita Opava). 

Veškeré informace najdete zde:  https://www.bbopava.cz/l/jaktar-sts-aktualizace-mhd-zastavek/