Zpravodaj spolku 2021

Dne 21. ledna 2021 přišla zpráva z NRZP ČR, která spravuje projekt Euroklíč, že tímto dnem mohou žádat o Euroklíč žádat také lidé, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra.