Zpravodaj spolku 2021

díky vysokému zájmu o Euroklíč na Opavsku jsme se rozhodli zlepšit službu distribučního místa Euroklíč tím, že jsme zavedli nově rezervační systém, abyste si mohli rezervovat termín pro vyzvednutí. Od 1.10.2021 jsme museli také zavést administrativní poplatek ve výši 25,- Kč za vydaný Euroklíč. Samotný Euroklíč dostane žadatel jako doposud...

v odkaze pod textem vám posíláme ještě jednou pozvánku na předávání cen NRZP ČR MOSTY a také pozvánku na jízdu speciálního vlaku Mosty Expres, který vás doveze do Ostravy.

Spolek Opavskem bez bariér, z.s. oznamuje, že dnem 1. září 2021 vstupuje v platnost změna provozní doby kanceláře OPBB, z.s. a zároveň také Distribučního místa Euroklíč. Nová provozní doba bude následující:

Opavskem bez bariér, z.s. se po 3 letech mění. Měníme nejen stanovy, ale také své logo. Další součásti je vložení vedlejší činnosti, aby spolek nebyl závislí jen na dotacích. Věříme, že změny přinesou hodně pozitivního.