Zpravodaj spolku 2019 

Dovolte nám popřát Vám vše nejlepší do Nového roku 2020, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a také pracovních úspěchů. To vše Vám přejí za spolek Opavskem bez bariér, z.s. Pavel a Lenka Carbolovi.

Milí přátelé, dříve než Vám popřejeme krásné a hlavně klidné prožití svátků Vánočních a také hodně štěstí zdraví i pracovních úspěchů, dovolte nám, abychom Vás seznámili z nadcházejícími změnami. První a dost důležitou změnou bude to, že i náš spolek bude nyní užívat svou zkratku, o které Vás budeme v nejbližší době informovat. Postupně budeme také...

Rádi bychom Vám oznámili, že od 1.12.2019 otevíráme kancelář spolku v Opavě na Horním náměstí 47 (vchod vedle prodejny BIVOJ). Naši kancelář najdete v 1. patře, dveře č. 6. V budově je výtah, takže uživatelé invalidních vozíku nebudou mít problém se k nám dostat. Tímto jsme naplnili další dva body, a to pracovat přímo v Opavě a dostupnost pro...

Dne 24. října 2019 proběhla v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Krajská konference NRZP ČR, z.s. na téma "Bezbariérové prostředí a aktuální legislativa, přístupnost kulturních památek v MS kraji." Tato konference byla pořádaná pod záštitou náměstka hejtmana kraje pro sociální oblast Jiřího Navrátila, MBA, který přivítal účastníky...

NRZP ČR oznámilo dne 1.9.2019 datum, čas a místo konání již 17. ročníku slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, "dále jen NRZP ČR", ceny MOSTY 2019. Ceny MOSTY 2019 se budou udělované v Kongresovém centu Zlín, dne 24.3.2020 v 15:00 hod.

NRZP ČR, projekt Euroklíč oznamuje, že nově mohou získat Euroklíč i pacienti s diagnózou cystická fibrióza. Na základě GDPR nesmíme diagnózu nikde uvádět, proto postačí, když žadatel o Euroklíč donese sebou Čestné prohlášení.

Rádi by jsme Vám oznámili, že se chystáme otevřít kancelář spolku v Opavě. Tímto krokem chceme přiblížit své služby jako je Euroklíč na Opavsku a také zrychlit provádění mapovaní a kategorizaci přístupnosti objektů, tras, stezek, přechodů a míst pro přecházení a vkládat je ve spolupráci se správcem GISu Mgr. Markem Drozdkem do Mapy přístupnosti na...

Dne 1. září 2019 jsme se stali oficiálním distributorem euroklíče na Opavsku. Během krátké doby jsem předali 4 euroklíče držitelům průkazů TP; ZTP a ZTP/P. Další 2 euroklíče obdrželi osoby s jiným onemocněním. Osoby s onemocněním, které mohou získat euroklíč naleznete v infomacích ZDE .