pl-17/2020 - Projekt Integrace - Realizace (2. část)

2023-10-29

Projekt Integrace, II. část.

Další návštěva dětského hřiště, kde se právě realizuje náš projekt Integrace, již připomíná trošku dětské hřiště. Už jsou zde nainstalované dva herní prvky, a to kolotoč a houpačka pro děti na vozíčku. Prozatím jsou herní prvky bez bezpečnostních, ochranných prvků. Tyto prvky budou doplněné po dokončení stavebních prací, zhotovení dopadových ploch a přístupových cest pro invalidní vozíčky. A jak už jsem zmínil v předchozím blogu, účelem tohoto projektu je sblížit zdravé a hendikepované děti při společných dětských radovánkách. Protože si vše dokumentujeme, chceme se tímto albem podělit i s Vámi o naši radost, že se projekt Integrace realizuje. I nadále Vám budeme přinášet aktuální informace o realizaci projektu Integrace.

S přáním klidných adventních dní

Pavel a Lenka Carbolovi