NAŠE PROJEKTY 

PROJEKTY OPBB,z.s - Otevřené

Projekt Opava bez bariér  byl otevřen 8. března 2018 a do 31. května 2019 veden fyzickou osobou. Projekt je neziskový, založený na pomoci druhým, nejen se stejným postižením jako má autor a zakladatel, ale také na pomoci seniorům a rodičům s kočárky. Přesto se město Opava rozhodlo honorovat naši prospěšnou práci, za což jim patří velké poděkování.

Dne 8. března 2019 projekt oslavil 1 rok své činnosti. Současně se dočkal začátku tzv. fúze do spolku, což se dne 31. května 2019 i stalo. Od tohoto dne se projekt stal hlavní součásti spolku Opavskem bez bariér, z.s. a rozšířili jsem svůj dosah pro cílovou skupinu osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, seniory a rodiče s kočárky. Práce z terénu, mapování, zpracujeme a následně přeneseme do Mapy přístupnosti, kterou spravuje odbor informatiky a GIS Statutárního města Opavy. 

Od 1. ledna 2020 jsme pracovní místo přemístili do Opavy, do kanceláře na Horním náměstí. Tímto krokem se nám zjednodušily výjezdy do terénu kde kromě budov mapujeme i zastávky MHD Opava. 

Poznámka: Klikněte na podtržené popisky. Jsou to odkazy, které Vás přesměrují na projektové stránky.Projekt Hřiště pro Integraci je pokračovatelem pilotního projektu Integrace 2020, který byl realizován z participativního rozpočtu Statutárního města Opavy.  V lednu 2021 jsme se rozhodli ve spolupráci s firmou BRNK Kopřivnice pokračovat v realizacích Dětských hřišť pro Integraci. Započali jsme s hledáním vhodné lokality pro umístění herního prvku v cenové relaci cca 800.000,- Kč za herní prvek včetně dopadových ploch a terenních prací. Po jednáních s Krajským úřadem v Ostravě, Ministerstvem pro místní rozvoj, Statutárním městem Opava, ale také Nadaci ČEZ, které staví Oranžová hřiště. 

Aktuální informace: Nadace ČEZ dne 31.1.2022 zamítal podporu projektu Hřiště pro Integraci, viz. článek 02/2022 - Projekt Hřiště pro Integraci . Přesto budeme pokračovat v naši práci tak dlouho, dokud zmíněný integrační herní prvek za Speciální školou na Dostojevského ulici nebude stát. 

Termín realizace 2021 - 2023.   

PROJEKTY OPBB,z.s - Dokončené


Projekt Integrace 2020 Opava

Výzva "Nápady pro Opavu 2020"

Příběh, jak se pilotní projekt Integrace 2020 zrodil? 

Jednoho dne jsme se vraceli z kanceláře domů, přes Sady svobody alias Ptačí vrch a potkali jsme maminku s holčičkou na invalidním vozíčku, právě v místě, kde je dětské hřiště s herními prvky. Bylo evidentní, že se holčička chtěla zapojit, pohoupat se, ale maminka je musela tišit a těžko vysvětlovat, že nemůže. Proč? Bariérou bylo její poatižení. Upřímně, bylo nám ji moc líto. Ale přišel den, kdy jsme si na sociální sítí facebook přečetli zprávu města Opavy pod názvem "Výzva Nápady pro Opavu". V tuto chvíli se zrodil nápad, který by "zboural bariéry", aby si mohli společně hrát děti s poatižením a dětí zdravé. Zrodil se projekt, který jsme nazvali INTEGRACE. Proč Integrace? Cílem projektu je odbourat bariéry a sblížit zdravé a hendikepované dětí při společných dětských hrách a radovánkách. 

Cíl a vize projektu Integrace 2020?

Cílem nápadu je doplnění dvou herních prvků na stávající dětské hřiště na náměstí Slezského odboje (houpačky a kolotoče pro dva invalidní vozíčky). Záměrem projektu INTEGRACE 2020 je sblížení zdravých a handicapovaných dětí při společných hrách. Dalším přínosem je fakt, že v blízkosti stávajícího hřiště je Základní škola a Praktická škola, která toto dětské hřiště plně využívá. Prioritním přínosem pro veřejnost je, aby si vždy mohly bez jakýchkoli bariér společně hrát zdravé i handicapované děti.

Více informací naleznete pod odkazem  PROJEKT INTEGRACE


Reportáž TV POLAR - Hřiště pro děti na vozíčku

Medailon natočený ve spolupráci se Slezskou univerzitou Opava

Reportáž TV POLAR - Hřiště pro děti na vozíčku