Vítejte na webových stránkách spolku Opavskem bez bariér, z.s.

Naše motto:


"Vše co děláme, děláme promyšleně do posledního detailu."

SPOLUPRACUJEME

Statutární město Opava - Naše úzká spolupráce v současné době spočívá hlavně v komunikaci s vedením Statutárního města Opavy, Odborem informatiky a pracovištěm GIS, které nám poskytuje prostor v mapovém portálu a pomáhá nám s tvorbou Mapy přístupnosti projektu Opava bez bariér. Projekt Opava bez bariér podává informace o přístupnosti prostředí osobám s omezenou schopnosti pohybu a orientace, seniorům a rodičům s kočárky.

Webnode - Společnost Webnode AG, poskytovatel internetových služeb naši organizaci OPBB, z.s. a projektům poskytuje premiové služby Profi formou sponzorského daru. Velice děkujeme.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - Spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením "NRZP ČR" nám otevírá nové a širší obzory nejen v sociální politce, ale hlavně v legislativách i novelizacích. Nelze opomenout i spolupráci v projektu Euroklíč. V listopadu 2021 se OPBB, z.s. stává členem NRZP ČR z působnosti organizace v rámci České republiky v Moravskoslezském kraji.

Euroklíč Opava - V rámci spolupráce s NRZP ČR jsme otevřeli v říjnu 2019 další distribuční místo Euroklíč, tentokrát v Opavě. Distribuční místo Euroklíč najdete na Horním náměstí 47, v kanceláři spolku Opavskem bez bariér, z.s.  

Copycentrum Opava - Soukromá firma Copycentrum Opava, vedená paní Jitkou Duškovou nám již několik let zpracovává dokumenty v barevném tisku, veškeré vazby dokumentů a dalších pracovních materiálů vždy k naši plné spokojenosti.

Comfor IT - Společnost COMFOR IT je náš výhradní dodavatel výpočetní techniky včetně dalšího příslušentsví a servisu. 

TorriaCars, s.r.o. - Dodavatel měřící techniky a příslušenství, které využíváme již od roku 2018 v rámci projektu Opava bez bariér a v současnosti v komplexních službách v oblasti bezbariérového užívání staveb.


Chcete s námi také spolupracovat? Mějte vystavené logo zde nebo zadejte si u nás svou propagaci. Pro více informaci nás kontaktujte zde: https://www.opbb.cz/kontakt/

Informační kanál

pro otevření klikněte na nadpis 


Svatomartinské slavnosti na Dolním náměstí v Opavě přinesou určitě mnoho krásného. Díky pořadateli, Opavskému Slezsku, můžeme být také i my přítomní se svým stánkem, kde budeme prodávat drobné předměty, celý výtěžek půjde na veřejnou sbírku projektu INTEGRACE III.-HOUPAČKA, kterou jako nezisková organizace pořádáme.

dne 1. září 2019 jsme otevřeli ve spolupráci s NRZP ČR nový projekt, který jsme nazvali "Euroklíč na Opavsku". Tento projekt jsme otevřeli na základě ankety a také díky informacím z Úřadu práce v Opavě.

Projekt Opava bez bariér byl otevřen dne 8. března 2018 a do 31. května 2019 byl veden fyzickou osobou. Od samotného počátku je projekt neziskový, založený na dobrovolnictví. Přesto se Statutární město Opava rozhodlo projekt honorovat, naši prospěšnou práci, za což jim patří velké poděkování.

Projekt Integrace se zrodil čistě náhodou, když jsme se vráceli z kanceláře v Opavě domů. V sadech Svobody pod Ptačím vrchem, pro Opavany známý spíše jako "Ptačák", je dětské hřiště a u tohoto hřiště byla maminka s dítětem na vozíčku, které si chtělo hrát.

CHCETE POZNAT NAŠE CÍLE?